Vägledning för klimateffektiv plastupphandling

I Uppsala har man under två års tid arbetat med att minimera plastanvändningen och öka efterfrågan på återvunna och förnybara produkter. Man har under projektets gång tagit fram konkreta och bra vägledningar för att upphandla plastprodukter och för att se över sin plastanvändning. Läs mer och ta del av de vägledningar som tagits fram