Tänk om plast på studiebesök på Svensk Plaståtervinning

Några av Tänk om plasts anslutna aktörer besökte i förra veckan Europas största plastsorteringsanläggning i Motala. Anläggningen har varit igång i drygt ett år och merparten av Sveriges alla insamlade plastförpackningar skickas nu dit. Enligt Svensk plaståtervinnings uppskattningar är det i dagsläget enbart 15-20% av våra plastförpackningar i Sverige som återvinns och säljs vidare för att användas i en ny plastprodukt. Att det inte är mer beror bland annat på att inte alla konsumenter sopsorterar och på en för dålig efterfrågan på vissa typer av återvunnen plast. Svensk plaståtervinnings hemsida