Stopp för flaskvatten i Göteborg

Flaskvatten är 300 gånger mer klimatpåverkande än kranvatten. Därför ska nu Göteborgs stads verksamheter kranmärkas. Det innebär att arbetsplatser och externa möteskonferenser ska vara fria från köpt vatten. Istället ska man använda dricksvattnet från kranen. Hela Göteborgs Stad ska kranmärkas senast 31 december 2021. Läs mer om stoppet för flaskvatten i pressmeddelandet från Göteborgs stad.

Primärvården Skånes plastbantar – guide och plastbingo

Primärvården Skåne har tagit fram en konkret guide på hur man kan komma igång med en plastjakt för att minska onödig plastanvändning inom sjukvården. Här finns även ett plastbingo för att få upp ögonen för var plasten finns i verksamheten. Testa gärna och återkoppla till Eva Bolinder (Eva.Bolinder@skane.se) om ni har feedback eller frågor. Primärvårdens […]

Kommuner plastbantar för att minska sitt fossila avtryck

I det skånska succéprojektet ”Fossilbränslefria kommuner” lyckades 10 kommuner gemensamt minska sina klimatutsläpp från el, uppvärmning och drivmedel med 32 % på tre år. Nu har några kommuner gått vidare och tittar bland annat på hur de kan fasa ut fossil energi från inköp av produkter och tjänster. Helsingborg, Malmö och Eslöv ska se över […]

I Göteborg har man tagit det ett steg längre

Göteborgs stad har tillsammans med företagen i centrum lanserat ”Engångsfritt Göteborg”. På webbsidan www.goteborg.com/engangsfritt finns allt du behöver veta om hur och var du handlar lunch i egen låda samt vilka restauranger som anslutit. Följ dem även på sociala medier!Facebook: www.facebook.com/engangsfrittInstagram: www.instagram.com/engangsfritt Fler exempel på förebyggande av avfall finns i plaststrategin,Åtgärdsområde 1: Effektivare användning och […]

… och för engångsartiklar.

Ytterligare en statlig utredning har kommit som föreslår att det införs en skatt på engångsmuggar och livsmedelsbehållare gjorda helt eller delvis i plast. Förslaget är att skatt ska betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare, men med avdrag om produkten har ett lågt plastinnehåll. Utredningen uppmanar också regeringen att se […]

Plastfritt Dockan – försök med att ta med sin egen matlåda

Miljökonsultföretaget AFRY har utformat, testat och utvärderat en informations- och nudgingmodell för att få medarbetarna att ta med sig egen behållare vid hämtning av takeaway-lunch. I projektet, som genomfördes i början av året innan Corona slog till, lånade man ut matlådor i flergångsmaterial, informerade om plastens miljöpåverkan och hade en dialog med närliggande restauranger. Förhoppningen […]

Skånsk plastplan framtagen

Inom ramen för nätverket ”Tänk om plast” har vi nu sammanställt ett övergripande kunskapsunderlag om plastens miljöpåverkan, lagstiftning, plastmätningar i Skåne, vad som i dagsläget görs i Skåne samt förslag på åtgärder. Åtgärderna togs fram efter en workshop under vintern 2018 med deltagande aktörer från kommuner, företag, universitet och ideella organisationer. En plastfri miljö-plastprogram för […]

Hållbar plastanvändning inom Region Skåne

Region Skåne har gjort en marknadsanalys av fossilfria material som kan ersätta fossil plast i hälso- och sjukvården. Ett särskilt fokus har legat på att hitta de mest kostnadseffektiva sätten att reducera mängden utsläpp av CO2 och förslagen handlar bland annat om krav på olika typer av certifieringar i upphandlingar. Man har främst tittat på […]

Vägledning för klimateffektiv plastupphandling

I Uppsala har man under två års tid arbetat med att minimera plastanvändningen och öka efterfrågan på återvunna och förnybara produkter. Man har under projektets gång tagit fram konkreta och bra vägledningar för att upphandla plastprodukter och för att se över sin plastanvändning. Läs mer och ta del av de vägledningar som tagits fram