Regeringen satsar totalt 20 miljoner kronor för att minska nedskräpningen under pandemin

Regeringen satsar 10 miljoner kronor på att stärka strandstädningen i kommuner som har problem med marin nedskräpning. Nedskräpningen har på många ställen ökat under pandemin när fler människor vistas ute i naturen. Det krävs förebyggande insatser som ökad medvetenhet kring nedskräpningen och dess effekter, men även ökade städningsinsatser. Regeringen föreslår därför 10 miljoner kronor för […]

Havs- och vattenmyndigheten vill att kommuner kontrollerar flytbryggor för att minska plasten i havet

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag till nytt åtgärdsprogram för havsmiljön. Åtgärdsprogrammet ska ersätta det nuvarande programmet och löpa under perioden 2022-2027. Åtgärdsförslagen omfattar allt från att bekämpa främmande arter till att minska mängden marint skräp. Ett specifikt exempel på skräp som fortsatt sprids i marin miljö är fragment från expanderad polystyren, […]

Simrishamns kommun tar ett steg för att minska nedskräpning på gatorna

Fimpar och snus är bland det vanligaste skräpet på Simrishamns gator. Nu har Simrishamns kommun dock köpt in några riktigt smarta tändare som kommer minska på nedskräpningen. Finns att få gratis – fråga bara parkarbetaren i Simrishamn Omar Darwich. ”Det är jättemycket fimpar och snus på gatorna, men det blir mindre med tändaren”, säger Omar. […]

Corona: Krisen syns nu i haven

En ny typ av plastskräp har nått sin väg till havet. Munskydd och handskar hittas nu uppsköljda på medelhavsstränder enligt the Guardian.

Malmö utökar förbudet mot plastpåsar

I maj testade Malmö stad att föbjuda plastpåsar vid Möllans torghandel. Efter en utvärdering där både kunder och försäljare vittnade om mindre nedskräpning så har staden nu infört förbud av plastpåsar i all torghandel. Försäljarna kan tillhandahålla papperspåsar men det allra bästa är om kunderna tar med egen påse som de återanvänder om och om […]

Båstad och Malmö har fått bidrag till strandstädning

Förra året införde regeringen ett nytt bidrag till strandstädning. Bidraget riktar sig enbart till kommuner och täcker upp till 90% av kostnaderna. Skånska kommuner som sökt och fått bidrag i år är Båstad och Malmö. Läs mer om bidraget på Naturvårdsverkets hemsida.

Politikerna i Malmö vill förbjuda plastpåsar vid torghandeln

Politikerna i Malmö vill införa ett lokalt förbud för plastpåsar vid torghandel och matförsäljning. Förbudet är tänkt att i ett första steg gälla Möllevångstorget för att därefter utvidgas till andra plaster där det säljs grönsaker och frukt. Det är oklart när ett förbud kan träda i kraft då det måste prövas om det är möjligt i förhållande […]

EU förbjuder engångsplast till 2021

EU-kommissionen lade den 28 maj 2018 fram ett långtgående lagförslag för att minska mängden plastskräp i naturen. I mars 2019 blev förslaget verklighet och Europaparlamentet godkände en ny lag som förbjuder olika typer av engångsplast som tex tops, bestick och sugrör. Åtgärderna mot engångsplasten börjar att gälla från och med år 2021. Åtgärderna kräver även […]

WWF kräver ett globalt plastavtal

WWF släpper en ny plastrapport i samband med att FN har plast på agendan och hoppas på ett globalt plastavtal. Rapporten presenterar en rad problem och statistik relaterat till världens plastkonsumtion. Bland annat lyfts att nedskräpningen av plast till 2030 förväntas fördubblas utifrån scenariot business as usual med tydlig och synlig påverkan på våra hav. Ta del av rapporten här.

Välbesökt seminarium med fokus på att minska plast som hamnar i den naturliga miljön

I tisdags den 27 november arrangerade nätverket Tänk om Plast ett seminarium med workshop med fokus på åtgärder som ska leda till att mindre plast hamnar i den skånska naturen. Seminariet som varade under en halvdag var fullbokad och lockade till sig 70 personer från både kommuner, näringsliv, föreningar och initiativtagare. Deltagarna fick ta del […]