Vinnaren utsedd i innovationstävling för hållbara alternativ till konstgräs

Den 24 februari utsågs vinnaren i innovationstävlingen som har haft som mål att hitta hållbara och naturliga alternativ till konstgräs som används på skol- och förskolegårdar. Det blev företaget Nordic Surface med sin produkt ”Corkeen Play Original” bestående av ett korkbaserat material som tog hem vinsten. Det vinnande bidraget från Nordic Surface består av kork […]

Svedala anlägger konstgräsplan med biogranulat

Ett alternativ till plastgranulat på konstgräsplaner är biogranulat från sockerrör. I Svedala har man tagit beslut om att satsa på detta, vilket byggs nu. De nya konstgräsplanerna planeras vara färdiga mars 2021. Svedala kommun har sedan tidigare installerat sk granulatfällor vid sina existerande konventionella konstgräsplaner för att minska läckage av mikroplast.

Delta i innovationstävling – lekytor utan plast

Har du en idé eller produkt som är ett hållbart och naturligt alternativ till konstgräsytor? Konstgräsytor på skolgårdar och lekplatser blir allt mer populära, men de släpper ifrån sig skadliga mikroplaster. I en innovationstävling efterlyses nu de bästa koncepten för framtidens gröna ytor som bjuder in till lek och aktivitet för alla. Tävlingsregler

Förslag på anmälningsplikt av konstgräsplaner

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utrett hur vi kan minska utsläppen av mikroplaster. Naturvårdsverket föreslår i sin redovisning att det införs anmälningsplikt för ”anläggningar med konstgräs, gjutet granulat och ridanläggningar som innehåller gummi eller plast”. I rapporten lyfter Naturvårdsverket även bygg- och rivningsavfall som en stor källa till mikroplast, en källa som förbisågs i […]

Ny studie kring mikroplastspridning från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet gjort en kunskapssammanställning samt tagit fram förslag på åtgärder i syfte att minska mikroplastspridningen från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek. IVL har utfört mätningar vid dagvattenbrunnar i närheten av bland annat lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi. Mätningarna visar på höga halter av mikroplaster. […]

Naturvårdsverkets vägledning för konstgräsplaner

Den som ansvarar för anläggning, underhåll och skötsel av en konstgräsplan har en skyldighet som verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan från planen. Naturvårdsverket har nyligen tagit fram en vägledning till stöd för detta. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida