Kommuner plastbantar för att minska sitt fossila avtryck

I det skånska succéprojektet ”Fossilbränslefria kommuner” lyckades 10 kommuner gemensamt minska sina klimatutsläpp från el, uppvärmning och drivmedel med 32 % på tre år. Nu har några kommuner gått vidare och tittar bland annat på hur de kan fasa ut fossil energi från inköp av produkter och tjänster. Helsingborg, Malmö och Eslöv ska se över […]

Plaststrategi+avfallsplaner = sant

Länsstyrelsen Gävleborg har tillsammans med länets kommuner och avfallsbolag tagit fram en plaststrategi som ska vägleda framför allt kommunernas verksamheter för en hållbarare plastanvändning. Strategin kommer även kunna användas som stöd vid framtagandet av nya avfallsplaner och ligger helt rätt i tiden då ny lagstiftning just kommit på plats. Från och med den 1 augusti […]

Stöd vid tillsyn av konstgräs och gummiytor

Flera skånska kommuner har gemensamt tagit fram checklistor för att underlätta för miljö-kontoren och miljöförbunden att genomföra tillsyn av konstgräsplaner och gummibaserade ytor för idrott och lek. Materialet innehåller även en kunskaps-sammanställning med kortfattad och relevant information. Ta del av materialet på Miljösamverkan Skånes hemsida

Separat insamling för hårdplast på Sysavs återvinningscentraler

Från och med första januari i år infördes det separat insamling för hårdplast på 14 av Sysavs 15 återvinningscentraler. Därmed kan man nu även återvinna plast som inte omfattas av producentansvaret för förpackningar, tex plastmöbler, plastpallar, blomkrukor och leksaker. Sysav skriver att av det material som är rätt sorterat kan cirka 95% materialåtervinnas. Sysav är […]

Nätverk för innovationsupphandling i Skåne riktar blicken mot plast

Upphandling av nya innovativa lösningar kan vara ett viktigt verktyg i arbetet mot en mer hållbar och miljövänlig kommunal verksamhet. I ett Vinnova-finansierat projekt har skånska kommuner gått samman för att stärka och lära av varandra när det kommer till upphandling av innovationer. Under 2020 kommer nätverket fördjupa sig i ett case kring att hitta […]

Hej Johanna, landskapsarkitekt med ansvar för lekplatser i Helsingborg stad

Du arbetar med lekplatser och lekmiljöer utomhus och ni har börjat att byta ut vissa av era gummiytor till andra underlag? – Vi vill gärna arbeta mer med hållbar plastanvändning. När vi började utvärdera användningen av gummiytor i lekmiljöer såg vi en hel del problem. När materialet var nytt såldes det in som problem- och […]

Skånsk plastplan framtagen

Inom ramen för nätverket ”Tänk om plast” har vi nu sammanställt ett övergripande kunskapsunderlag om plastens miljöpåverkan, lagstiftning, plastmätningar i Skåne, vad som i dagsläget görs i Skåne samt förslag på åtgärder. Åtgärderna togs fram efter en workshop under vintern 2018 med deltagande aktörer från kommuner, företag, universitet och ideella organisationer. En plastfri miljö-plastprogram för […]

Malmö utökar förbudet mot plastpåsar

I maj testade Malmö stad att föbjuda plastpåsar vid Möllans torghandel. Efter en utvärdering där både kunder och försäljare vittnade om mindre nedskräpning så har staden nu infört förbud av plastpåsar i all torghandel. Försäljarna kan tillhandahålla papperspåsar men det allra bästa är om kunderna tar med egen påse som de återanvänder om och om […]

Båstad och Malmö har fått bidrag till strandstädning

Förra året införde regeringen ett nytt bidrag till strandstädning. Bidraget riktar sig enbart till kommuner och täcker upp till 90% av kostnaderna. Skånska kommuner som sökt och fått bidrag i år är Båstad och Malmö. Läs mer om bidraget på Naturvårdsverkets hemsida.

Förebygg plastavfall med Översta steget!

Engångsprodukter, förpackningar, byggmaterial, IT-produkter…  Allt som produceras och används bidrar till klimatförändringarna och annan miljöpåverkan. Det kan också leda till onödiga kostnader. Nu kan du som organisation i Skåne få coachning i att förebygga plastavfall.  Offentliga verksamheter får subventionerat pris, tack vare bidrag från Naturvårdsverket. Läs mer i Hållbar utveckling Skånes inbjudan.