Intervju: Minska plast till energiåtervinning

Hej Li Lövehed på Akademiska hus som jobbar med projektet ”Minska plast till energiåtervinning” där ni vill minska plastanvändningen och förbättra avfallssorteringen på bland annat campus i Malmö och Lund! Hur kommer det sig att ni började jobba med detta? Akademiska Hus har ambitiösa hållbarhetsmål, där ett av dem är att vi ska bli klimatneutrala avseende drift av […]

Sverige samlar förpackningar som aldrig förr

Insamlingsstatistiken från 2020 visar att mängden förpackningar som lämnades in till återvinning under året slår rekord och ökade med 8 procent jämfört med året innan. 2019 lämnade varje person i Sverige i genomsnitt in 62 kilo förpackningar och tidningar till återvinning och under 2020 landade siffran på 64 kilo. – Förra året var ett rekordår […]

Tetra Pak börjar använda återvunnen plast

Tetra Pak kan nu erbjuda återvunnen plast i sina förpackningar och blir därmed den första tillverkaren av dryckeskartongförpackningar som gör det. Alejandro Cabal, Vice President Packaging Solutions, Tetra Pak säger; – Som undertecknare av Ellen MacArthur New Plastics Economy globala åtagande har vi lovat att ha minst 10 % återvunnet plast i genomsnitt i kartongförpackningar […]

Plaståtervinningsanläggning i Ängelholm har fått stöd från Klimatklivet

Nu står det klart att företaget TMR kommer att kunna förverkliga planerna på Europas modernaste återvinningsanläggning för plastförpackningar. Genom statligt stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet, sponsoravtal från Nestlé och nära samarbete med NSR kan nu detta bli verklighet. Anläggningen ligger i Ängelholm och kommer att utrustas med ny teknik, för att sedan testköras andra halvåret 2021 […]

Ökad materialåtervinning av plast

En ökad materialåtervinning av plast är ett viktigt och nödvändigt steg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Regeringen ger nu Naturvårdverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka materialåtervinningen av den plast som inte går att återanvända. Ett särskilt fokus ska ligga på kemisk plaståtervinning, som ett komplement till mekanisk materialåtervinning. Plast från fossil […]

Corona: Plaståtervinningen har det tufft

Plaståtervinnare slutar producera pga Corona. Branschorganisationen The European Recycling Industries Confederation kräver åtgärder för att stödja plaståtervinningsindustrin i Europa.

Separat insamling för hårdplast på Sysavs återvinningscentraler

Från och med första januari i år infördes det separat insamling för hårdplast på 14 av Sysavs 15 återvinningscentraler. Därmed kan man nu även återvinna plast som inte omfattas av producentansvaret för förpackningar, tex plastmöbler, plastpallar, blomkrukor och leksaker. Sysav skriver att av det material som är rätt sorterat kan cirka 95% materialåtervinnas. Sysav är […]

Tänk om plast på studiebesök på Svensk Plaståtervinning

Några av Tänk om plasts anslutna aktörer besökte i förra veckan Europas största plastsorteringsanläggning i Motala. Anläggningen har varit igång i drygt ett år och merparten av Sveriges alla insamlade plastförpackningar skickas nu dit. Enligt Svensk plaståtervinnings uppskattningar är det i dagsläget enbart 15-20% av våra plastförpackningar i Sverige som återvinns och säljs vidare för […]

Hej Patrik Lindqvist, inköpsansvarig och Fredrik Holst, produktchef…

…på Rondo Plast AB, ett Ystadbaserat företag som säljer kvalitetssäkrad och återvunnen plastråvara! Ni startade redan 1980 med att erbjuda återvunnen plast, hur började ni? Vid den tiden ansåg många att återvunnen plast inte var fint nog. Genom att starta Rondo Plast separerade vi återvinningen från vårt moderbolag Polykemi. Rondo Plast tog hand om Polykemis […]