Plaststrategi+avfallsplaner = sant

Länsstyrelsen Gävleborg har tillsammans med länets kommuner och avfallsbolag tagit fram en plaststrategi som ska vägleda framför allt kommunernas verksamheter för en hållbarare plastanvändning. Strategin kommer även kunna användas som stöd vid framtagandet av nya avfallsplaner och ligger helt rätt i tiden då ny lagstiftning just kommit på plats. Från och med den 1 augusti i år får man som kommun använda avfallstaxan för att informera om förebyggande åtgärder för att minska avfall. Läs Gävleborgs plaststrategi. Läs mer om stödjande åtgärder som samverkan och samarbete mellan aktörer i plaststrategin.