Plastmöte för kommunernas gatukontor 11 oktober

Välkommen till ett möte där vi pratar om gatukontorens (eller motsvarande) roll för att minska mängden plast som hamnar i naturen. Vi har erfarenhetsutbyte över kommungränserna och diskuterar åtgärdsförslag. Malmö stad deltar och berättar bland annat om sitt arbete med fimpzoner och plastpåseförbudet i torghandeln och Helsingborgs stad berättar om hur de ser på lek, plast och tillgänglighet och hur de testar nya material på lekplatser. Läs mer och anmäl dig här