Plastfritt Dockan – försök med att ta med sin egen matlåda

Miljökonsultföretaget AFRY har utformat, testat och utvärderat en informations- och nudgingmodell för att få medarbetarna att ta med sig egen behållare vid hämtning av takeaway-lunch. I projektet, som genomfördes i början av året innan Corona slog till, lånade man ut matlådor i flergångsmaterial, informerade om plastens miljöpåverkan och hade en dialog med närliggande restauranger. Förhoppningen är att projektet kan skalas upp och användas av andra. Läs mer om Plastfritt Dockan på AFRYs webbplats.