Tillgänglighet för tankomplast.se

Länsstyrelsen Skåne står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur tankomplast.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från tankomplast.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 1–2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bilder

 • Allt innehåll som inte är text är inte beskrivet med text. Riktlinje WCAG 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text (Nivå A).

Dokument

 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

Storlek och skärm

 • Texten går inte att förstora till 200%. Riktlinje WCAG 1.4.4 Se till att text går att förstora utan problem (Nivå AA).
 • All funktionalitet som kräver flera fingrar eller rörelser är inte hanterbar med ett enda finger utan rörelser. Riktlinje WCAG 2.5.1 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser (Nivå A).
 • Alternativ till rörelsestyrning fungerar ej. Riktlinje WCAG 2.5.4 Erbjud alternativ till rörelsestyrning (Nivå A).
 • Det går inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord. Riktlinje WCAG 1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (Nivå AA).

Struktur

 • Länkar är inte tydligt skrivna. Riktlinje WCAG 2.4.4 Skriv tydliga länkar (Nivå A).
 • Alla sidor har inte en titel som beskriver sidans ämne eller syfte. Riktlinje WCAG 2.4.2 Skriv beskrivande sidtitlar (Nivå A).
 • Det finns inte mer än ett sätt att hitta en webbsida inom tjänsten eller webbplatsen. Riktlinje WCAG 2.4.5 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera (Nivå AA).

Tangentbord

 • Allt innehåll som användaren kan navigera till via tangentbord kommer inte i en logisk navigeringsordning. Riktlinje WCAG 2.4.3 Gör en logisk tab-ordning (Nivå A).
 • Systemet går inte att hantera med enbart tangentbordet. Riktlinje WCAG 2.1.1 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet (Nivå A).
 • Följande kriterium fungerar ej: Om tangentbordsfokus flyttas till en komponent så kan fokus också flyttas bort från samma komponent via tangentbord. Riktlinje WCAG 2.1.2 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation (Nivå A).
 • Det framgår inte tydligt vilket element på sidan som har tangentbordsfokus. Riktlinje 2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus (Nivå A).
 • Att en komponent får fokus ändrar kontexten. Riktlinje WCAG 3.2.1 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering (Nivå A).
 • Sidan använder inte korrekt HTML5-struktur och har inte kompletterats med ARIA-landmärken. Riktlinje WCAG 2.4.1 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll (Nivå A).

Formulär

 • Formuläret har inte tydliga och klickbara fältetiketter. Riktlinje WCAG 3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter (Nivå A).
 • Vanliga typer av inmatningsfält har inte i alla fält förväntat innehåll angivet. Riktlinje WCAG 1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden (Nivå AA).
 • Vid inmatningsfel så markeras inte felet och beskrivs för användaren med text. Riktlinje WCAG 3.3.1 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt (Nivå A).
 • Vid inmatningsfel så ges det inte korrigeringsförslag till användaren. Riktlinje WCAG 3.3.3 Ge förslag på hur fel kan rättas till (Nivå AA).

Färg och form

 • I diagram används färg som det enda visuella sättet att förmedla information eller särskilja ett visuellt element. Riktlinje WCAG 1.1.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information (Nivå A).
 • Kontrastvärdet är inte tillräckliga i komponenter och grafik. Riktlinje WCAG 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (Nivå AA).

Kod

 • Webben innehåller kod som inte följer webbstandarder och som inte validerar. Riktlinje WCAG 4.1.1 Se till att koden validerar (Nivå A).
 • Allt innehåll är inte uppmärkt med semantiskt korrekt HTML eller aria-attribut. Riktlinje WCAG 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll (Nivå A).
 • Det språk som sidans huvudinnehåll har är inte angivet i ett lang-attribut i <html>-elementet. Riktlinje WCAG 3.1.1 Ange sidans språk i koden (Nivå A).
 • Språket är inte angivet för varje avsnitt via lang-attribut. Riktlinje WCAG 3.1.2 Ange språkförändringar i koden (Nivå AA).
 • Alla komponenter i användargränssnittet har inte ett namn och en roll som hjälpmedel kan komma åt. Riktlinje WCAG 4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel (Nivå A).
 • Användargränssnittskomponenter med en ledtext/etikett som innehåller text eller text i form av bild har inte ett namn som innehåller den synliga texten. Riktlinje WCAG 2.5.3 Möjliggör röststyrning av knappar och kontroller (Nivå A).
 • Statusmeddelanden kan inte bli automatiskt tydliggjorda genom role-attribut, aria-live eller liknande, utan att först få fokus. Riktlinje WCAG 4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (Nivå AA).

 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten av tankomplast.se utan granskning.
Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.
Webbplatsen publicerades den 18 februari 2018.
Redogörelsen uppdaterades senast den 24 september 2020.