Tänk om plast… kunde användas där den behövs utan att hamna i naturen!

Före 1950-talet var plastanvändningen i princip obefintlig, år 2015 var världsproduktionen 322 miljoner ton. Plasten har blivit en självklar del av vardagen. Idag finns plast i våra kläder, i våra möbler, i kylen och i bilen, som förpackningsmaterial, som plastpåsar, i  dator, telefon och köksapparater. Bara i Europa använder vi ca 45 miljoner ton plast om året. Av detta används cirka 40 procent till engångsprodukter.

Plast är fantastiskt på många sätt, det är ett material med unika egenskaper. Det är både beständigt, slitstarkt och lätt. Tack vare plast sparar vi energi vid transporter, ökar hållbarheten inom livsmedelsindustrin och vår moderna sjukvård är beroende av den på många sätt. Men nu hittar vi allt mer plast där vi inte vill ha den. I naturen, i havet, i djurs magar, i vårt dricksvatten. Plastens beständighet har blivit dess akilleshäl. Istället för att brytas ner och försvinna, ackumuleras den i naturen. Det är ett problem som inte kan hanteras med en enda enkel lösning utan kräver kunskap hos alla som möter plasten längs hela dess livscykel. Och det kräver dialog och samarbete mellan vitt skilda branscher.

”Tänk om plast” är ett nätverk för skånska aktörer som arbetar för att minska mängden plast som hamnar i naturen (som enskild person kan du ändå prenumerera på vårt nyhetsbrev, se högerkolumnen).  Nätverket är öppet för alla aktörer och intressenter: företag, kommuner, föreningar och initiativtagare.

Ni som ansluter er organisation eller företag ställer er bakom den långsiktiga visionen om en plastfri skånsk natur. Dessutom får ni:

  • Kunskap om nya plastinitiativ i Skåne
  • Möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med andra aktörer
  • Flera tillfällen att gå på inspirerande seminarier
  • Möjlighet att synliggöra ert eget arbete med att minska plasten i naturen
  • Möjlighet att bidra till arbetet med ett plastprogram för det fortsatta arbetet

Välkommen att vara med och bidra till arbetet för mindre plast i naturen!