Ökad materialåtervinning av plast

En ökad materialåtervinning av plast är ett viktigt och nödvändigt steg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Regeringen ger nu Naturvårdverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka materialåtervinningen av den plast som inte går att återanvända. Ett särskilt fokus ska ligga på kemisk plaståtervinning, som ett komplement till mekanisk materialåtervinning.

Plast från fossil råvara bidrar till utsläpp av växthusgaser när det inte återvinns som material och förbränns i stället. Materialåtervinningen av plast begränsas bl.a. av att vissa plaster rent tekniskt inte kan materialåtervinnas mekaniskt, och att vissa plastflöden är för komplexa och kontaminerade. Kemisk återvinning innebär att de långa polymerkedjor som plast byggs upp av bryts ner till sina beståndsdelar som sedan kan användas som insatsvara. I regeringens klimathandlingsplan bedömer regeringen att kemisk plaståtervinning i Sverige, t.ex. i form av ett plastreturraffinaderi, skulle kunna spela en viktig roll i omställningen till en fossilfri och cirkulär ekonomi. Det aviserades även att det behövde analyseras i vilken utsträckning befintliga stödsystem för industrins omställning kan bidra till en sådan etablering inom ramen för statsstödsreglerna. Regeringen beslutade i somras om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Till strategin kommer handlingsplaner att beslutas med konkreta åtgärder.

Pressmeddelande

Artikel

Cirkulär ekonomi

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.