… och för engångsartiklar.

Ytterligare en statlig utredning har kommit som föreslår att det införs en skatt på engångsmuggar och livsmedelsbehållare gjorda helt eller delvis i plast. Förslaget är att skatt ska betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare, men med avdrag om produkten har ett lågt plastinnehåll. Utredningen uppmanar också regeringen att se över straff för nedskräpning. Läs utredningen Skatt på engångsartiklar.