Nu är skånska plaststrategin på plats!

Utifrån workshops, samtal och diskussioner med er och andra skånska aktörer har Länsstyrelsen tagit fram en strategi för det fortsatta arbetet med att minska mängden plast som hamnar i naturen och havet.

Fokus på åtgärder inom fyra områden

Vi har valt att fokusera på fyra åtgärdsområden samt ett stödområde i denna strategi. Det är här vi ser potential att göra stor skillnad och det är här vi ser möjligheter och regional rådighet att jobba just nu. Men det är också områden där det finns en komplexitet och ett behov av samarbete, mellan aktörer inom samma bransch och mellan aktörer längs hela plastens värdekedja.

Plaststrategin finns på webben

Du tar lättast del av platsstrategin på vår webbplats www.tankomplast.se där det under varje åtgärdsområde, förutom åtgärdsförslag, finns länkar till verktyg och goda exempel på hur man kan jobba med frågan. Strategin är främst tänkt för de som vill starta upp ett arbete med att minska mängden plast som hamnar i naturen och havet.

Åtgärdsområde 1

Effektivare användning och smarta inköp
Som en del i att minska mängden plast i samhället bör alla aktörer se över sina inköp och sin användning av plast.

Åtgärdsområde 1: Effektivare användning och smarta inköp

Åtgärdsområde 2: Ökad materialåtervinning

Återvinning är en viktig del av att göra plastens värdekedja mer cirkulär. Genom att se plastavfall som en resurs istället för ett slit- och släng-material borgar vi även för mindre utsläpp i naturen.

Åtgärdsområde 2: Ökad materialåtervinning

Åtgärdsområde 3

Minska plast i dagvattnet
Fyra av de sex viktigaste identifierade källorna till mikroplaster i naturen har dagvatten som en potentiellt stor spridningsväg.

Åtgärdsområde 3: Minska plast i dagvattnet

Åtgärdsområde 4: Stoppa nedskräpningen

Plasten är det skräp som är kvar längst i naturen och haven eftersom den har så lång nedbrytningstid.

Åtgärdsområde 4: Stoppa nedskräpningen

Stödjande åtgärdsområde

Samverkan och samarbete mellan aktörer

Stödjande åtgärdsområde: Samverkan och samarbete mellan aktörer

  • Samlas runt ett projekt
  • Samlas runt en kampanj
  • Utnyttja existerande samarbetsforum
  • Strategier och planer
  • Kunskapsöverföring och spridning av goda exempel

Strategin kommer senare även att publiceras som pdf på tankomplast.se.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.