Nätverk för innovationsupphandling i Skåne riktar blicken mot plast

Upphandling av nya innovativa lösningar kan vara ett viktigt verktyg i arbetet mot en mer hållbar och miljövänlig kommunal verksamhet. I ett Vinnova-finansierat projekt har skånska kommuner gått samman för att stärka och lära av varandra när det kommer till upphandling av innovationer. Under 2020 kommer nätverket fördjupa sig i ett case kring att hitta miljövänligare alternativ till de plastkrukor som är vanliga att kommunens inköpta växter transporteras i. Nätverket drivs av Sustainable Business Hub och Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med kommunerna Malmö, Staffanstorp, Trelleborg och Ystad. Fler kommuner är välkomna att ansluta sig till nätverket och ta del av årets plast-case! Läs mer om nätverket och om hur din kommun kan vara med