Naturvårdsverket lanserar färdplan för en hållbar plastanvändning

Nu är den här, Naturvårdsverkets efterlängtade färdplan för en hållbar plastanvändning. Färdplanen är tänkt att fungera som inspiration till handling och som en kompassriktning för alla som kan och vill bidra till att vår plastanvändning blir hållbar.

− I samverkan har vi utvecklat en gemensam målbild, prioriteringar och en enad förståelse för de förändringar som behöver göras för en hållbar plastanvändning. Vår förhoppning är att denna färdplan kan tjäna som både riktningsvisare och inspiration för alla aktörer, säger Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att driva nationell plastsamordning för att tillsammans med andra aktörer driva utvecklingen. Vi kommer också att arbeta vidare med att både utveckla och genomföra styrmedel och vägledningar, avslutar Björn Risinger.

Läs mer i Naturvårdsverkets nyhet på Naturvårdsverkets webbplats.

Ladda ner färdplanen från Naturvårdsverkets webbplats.