Marint centrum i Simrishamn plockar upp spökgarn

Marint centrum i Simrishamn har fått 1,3 miljoner från Havs-och Vattenmyndigheten för att dragga efter försvunna fiskeredskap, så kallade spökgarn. Sju båtar kommer under fyra intensiva dygn plocka upp så många nät som möjligt. Insatserna koncentreras till Bornholmsgattet som är ett utpekat hotspot-område för spökgarn. Området är utvalt efter kunskaper man samlat på sig i det nu avslutade Marelitt Baltic projektet, ett stort transnationellt projekt som syftade till att hitta ett hållbart sätt att hantera försvunna fiskeredskap i Östersjön. Insatserna startar de närmaste veckorna, så fort vädret tillåter. Läs mer om Marelitt Baltic