Malmö stad först i Sverige med att testa fimpzoner

Den 1 juli blev det förbjudet att röka på allmänna platser, bland annat uteserveringar. Flera rapporterar om att det i och med detta hamnade fler fimpar på gatan, då askfat och fimpsamlare har plockats bort. Malmö försöker åtgärda problemet med att införa så kallade fimpzoner på tre platser i staden där det finns många uteserveringar. Läs mer på Malmös hemsida