Lomma kommun ska minska spill från konstgräsplaner

Lomma kommun har fått bidrag från Naturvårdsverket för att förhindra att granulat från kommunens konstgräsplaner kommer ut i dagvattnet. Dels kommer man jobba med fysiska åtgärder med sargar runt konstgräsplanerna, dels kommer man jobba med informationsinsatser. Ytterligare två skånska aktörer har fått bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar i dagvatten: Segeåns Vattendragsförbund & Vattenråd och VA SYD. Se alla aktörer som fått bidrag i Naturvårdsverkets pressmeddelande