Intervju: Minska plast till energiåtervinning

Hej Li Lövehed på Akademiska hus som jobbar med projektet ”Minska plast till energiåtervinning” där ni vill minska plastanvändningen och förbättra avfallssorteringen på bland annat campus i Malmö och Lund!

Hur kommer det sig att ni började jobba med detta?

Akademiska Hus har ambitiösa hållbarhetsmål, där ett av dem är att vi ska bli klimatneutrala avseende drift av fastigheter. I detta ingår klimatpåverkan från energitillförsel men även markskötsel och köldmedialäckage, där det förstnämnda är absolut störst. Akademiska Hus äger och förvaltar campus på flertalet orter, med energitillförsel från olika energibolag, ända uppifrån Luleå genom Sverige ner till Malmö.

Då vi gjort genomlysningar och simulerat framåt hur våra olika leverantörers färdplaner ser ut, identifierade vi att den största ”restposten” av fossilt inslag i främst fjärrvärmeleveranser kommer från fossil plast från avfallsförbränning. Då infann sig frågan: – Vad kan vi göra åt det?

Vi insåg att vi ju är en del i detta som avfallslämnare, precis som alla andra företag, privatpersoner, organisationer och så vidare, eftersom det ju är vi alla som köper prylar, sorterar och levererar avfall. Vår del i detta är att vi vill se både uppströms och nedströms – Vad kan vi själva göra? Vad kan vi göra tillsammans med kunder? Vad kan vi göra tillsammans med till exempel leverantörer av produkter, energibolag och avfallsbolag?

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag som också är statligt ägt ser vi att det vi gör får stor påverkan, och det gör att det känns ännu viktigare för oss att jobba med frågan.

Vad är det ni gör rent konkret i Lund och Malmö?

I Malmö/Lund har vi samlat en grupp: Akademiska hus från fastighetsbranschen, E.ON som energileverantör, Sysav som avfallsbolag, samt inte minst företrädare från våra hyresgäster på Lunds universitet. Vi går igenom hela kedjan, från att minska plast vid inköp till egen verksamhet och i projekt och även ställa krav på återbrukad plast, se över avtalsinnehåll mellan olika parter, förenkla och förtydliga brukarnas möjlighet till utsortering, förenkla lokalvårdarnas uppsamling, och slutligen vägen till avfallsbolaget, och sedan energibolaget som levererar fjärrvärme.

Det är flera som länge jobbat aktivt och framgångsrikt, men vi ser ett behov av att följa hela kedjan och stödja varandra, istället för att bara jobba var och en med samma fråga.

Och hur har det gått?

Vi har ännu inte kommit fram till konkreta handlingar, men det har varit en ögonöppnare för flera av oss att få belysa frågan från flera olika håll – även för de som har lång erfarenhet. Man kan konstatera att förändring tar lång tid i stora organisationer, men att viljan och intresset är stort.

Vad vill du ge för råd till andra som vill jobba med den här frågan?

Min rekommendation är att gå genom hela händelsekedjan för att se vad man kan göra för att minska plast i avfall, eftersom denna plast vanligen blir en del i energiåtervinning.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.