I Göteborg har man tagit det ett steg längre

Göteborgs stad har tillsammans med företagen i centrum lanserat ”Engångsfritt Göteborg”. På webbsidan www.goteborg.com/engangsfritt finns allt du behöver veta om hur och var du handlar lunch i egen låda samt vilka restauranger som anslutit.

Följ dem även på sociala medier!
Facebook: www.facebook.com/engangsfritt
Instagram: www.instagram.com/engangsfritt