Stödjande åtgärdsområde:
Samverkan och samarbete mellan aktörer

Samlas runt ett projekt

Ett branschöverskridande samarbete kan skapa nya möjligheter, till exempel att man tillsammans kan skapa nya bättre produkter eller hittar plastresurser lämpliga för återanvändning eller återvinning. 

Att tillsammans söka finansiering för branschöverskridande samarbetsprojekt kan också öka chanserna att få projektfinansiering. 

Samlas runt en kampanj

Det finns goda exempel på hur kommun, föreningsliv och företag tillsammans arrangerar beteendekampanjer mot nedskräpning eller strandstädningsevent. 

En förening eller kommun kan även dra i en kampanj som företag ansluter sig till (ett bra exempel på detta är Zero waste Stockholm som dragit igång ”Bring your own matlåda”-kampanjen). 

Informationsmaterial till allmänheten eller till företag kan med fördel tas fram gemensamt och/eller återanvändas istället för att olika aktörer ska ta fram liknande material om och om igen

Utnyttja existerande samarbetsforum

Att utnyttja redan existerande nätverk och samarbetsforum är oftast enkelt. Exempel på samarbetsformer där det redan genomförts projekt eller kunskapshöjande insatser rörande plast är Miljösamverkan Skåne, kustkommunsammarbeten, vattenråd och i företagskluster som Packbridge.

Strategier och planer

Arbetet med att ta fram en plaststrategi för den egna verksamheten eller tillsammans med andra kan både verka för samarbete över verksamhetersgränserna och skapa en samlad syn på plastproblematiken och hur den bör angripas.

En kommunal avfallsplan är ett viktigt verktyg för kommunens arbete med både det avfallsförbyggande arbetet (som bör inkludera både inköp och användning) och arbetet med att förebygga och hantera nedskräpning. 

Processen att ta fram en avfallsplan är en ypperlig möjlighet att samla alla aktörer i kommunen som behöver bidra för avfallsplanens genomförande. 

Det är viktigt att de samarbetsytor som skapas i samband med framtagningsprocessen av planen upprätthålls även efter att avfallsplanen är framtagen, annars kan genomförandearbetet avstanna.

Kunskapsöverföring och spridning av goda exempel

I Skåne finns många aktörer som har påbörjat arbetet mot en mer hållbar plastproduktion och hållbar plastanvändning. Deras erfarenheter behöver tas tillvara och spridas för att fler ska inspireras till att göra mer utan att behöva uppfinna hjulet om och om igen.

Åtgärdsförslag

Aktör inom parentes

Användbara länkar

I Göteborg har restaurangbranschen och kommunen tillsammans startat iniativet Engångsfritt Göteborg. Kampanjen går ut på att uppmuntra konsumenten att ta med sig egen matlåda för take-away-lunchen istället för att använda engångsalternativ i plast. 

Kampanjen engångsfritts facebooksida.

 

Länsstyrelsen Gävleborg har tillsammans med länets kommuner och avfallsbolag tagit fram en plaststrategi som ska vägleda framför allt kommunernas verksamheter för en hållbarare plastanvändning. Strategin är framtagen i nära samverkan med den länsgemensamma arbetsgruppen för nya avfallsplaner, där bland annat länets kommuner ingår.

Gävleborgs strategi för hållbar plastanvändning.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.