Hej Johanna, landskapsarkitekt med ansvar för lekplatser i Helsingborg stad

Du arbetar med lekplatser och lekmiljöer utomhus och ni har börjat att byta ut vissa av era gummiytor till andra underlag?

– Vi vill gärna arbeta mer med hållbar plastanvändning. När vi började utvärdera användningen av gummiytor i lekmiljöer såg vi en hel del problem. När materialet var nytt såldes det in som problem- och underhållsfritt, men så upplevde inte vi det riktigt. Det håller inte lika länge som utlovat, det är komplicerat att laga och medför hälsorisker. Då materialet endast kan lagas vissa tider på året innebär det att en del ytor har hål längre perioder och i värsta fall blir ytor avspärrade. Dessutom är det väldigt dyrt att ta bort gummiytorna när de behövs tas bort.

Men gummit behövs väl för att lekplatsen ska bli tillgänglig?

– Jo. Om gummiytorna används på rätt plats kan det underlätta för till exempel rullstolsburna att ta sig fram till gungor eller annan tillgänglig lekutrustning. Men ibland har vi sett lekplatser som har gummiyta, men där lekutrustningen inte varit tillgänglighetsanpassad så då finns gummiytan i onödan. Vi arbetar istället mycket med tillgänglighetsfrågan samt hur och för vem som lekplatsen tillgängliggörs.

Ska alla gummiytor bort nu?

– Nej, på vissa platser är det fortfarande motiverat att använda gummi för tillgänglighetens skull. Men vi har mer kunskap nu, är mer medvetna och gör avvägningar om vilket material som är lämpligast för olika ytor. Vi måste kunna motivera när och hur vi ska använda gummi på lekplatser. Vid varje upprustning eller nybyggnation av lekplatser arbetar vi alltid utifrån att det ska bli bättre för alla.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.