Granulatfällor runt konstgräsplanerna i Svedala

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd installerar granulatfällor runt konstgräsplanerna i Svedala kommun. Efter installationen ska mätningar göras för att följa upp hur effektiva fällorna är. Gummigranulat från konstgräsplaner är en stor spridningskälla av plast till den akvatiska miljön Projektet finansieras med bidrag från Naturvårdsverket.