Förslag på ny lagstiftning för fiskeredskap …

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till ny lagstiftning för fiskeredskap innehållande plast. Enligt förslaget blir producenten ansvarig för att redskapen är återvinningsbara, för insamling och hantering av uttjänta fiskeredskap, samt för att bekosta informationsåtgärder. Det utökade producentansvaret ska gälla både marina och limniska miljöer.

Förslaget har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska fungera som ett underlag vid implementeringen av EU:s engångsplastdirektiv i svensk lagstiftning. Övriga delar av EU-direktivet handlar bland annat om att engångsbestick, sugrör och plastmuggar ska förbjudas eller minska och utreds av en särskild bokstavsutredning.Läs Havs- och vattenmyndighetens rapport om lagstiftning kring fiskeredskap.