Förslag på anmälningsplikt av konstgräsplaner

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utrett hur vi kan minska utsläppen av mikroplaster. Naturvårdsverket föreslår i sin redovisning att det införs anmälningsplikt för ”anläggningar med konstgräs, gjutet granulat och ridanläggningar som innehåller gummi eller plast”. I rapporten lyfter Naturvårdsverket även bygg- och rivningsavfall som en stor källa till mikroplast, en källa som förbisågs i Naturvårdsverkets tidigare utredning. Läs hela redovisningen här: Mikroplaster i Miljön 2019

Naturvårdsverket har sedan tidigare utrett viktiga källor till utsläpp av mikroplaster. Läs deras tidigare rapport här