FanpLESStic – ett projekt som ska arbeta med att förebygga och förhindra utsläpp av mikroplaster

FanpLESStic är ett nytt projekt, som ska arbeta med att förebygga och förhindra utsläpp av mikroplaster innan de släpps ut i vattendrag och hav. Projektet omfattar åtta länder med kust mot Östersjön: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Litauen, Lettland och Ryssland. Projektet pågår från 1 januari 2019 till 30 juni 2021 och koordineras av forskningsbolaget Sweden Water Research. Läs mer HÄR.