EU förbjuder engångsplast till 2021

EU-kommissionen lade den 28 maj 2018 fram ett långtgående lagförslag för att minska mängden plastskräp i naturen. I mars 2019 blev förslaget verklighet och Europaparlamentet godkände en ny lag som förbjuder olika typer av engångsplast som tex tops, bestick och sugrör. Åtgärderna mot engångsplasten börjar att gälla från och med år 2021. Åtgärderna kräver även att medlemsländerna ska återvinna minst 90% av alla engångsflaskor i plast och ställer högre krav på producenter utifrån den s.k. ”polluter-pays principle”. Läs pressmeddelande här.