Echa föreslår förbud mot mikroplast

Echa, EU:s kemikaliemyndighet, föreslår ett förslag på förbud mot mikroplaster som avsiktligt tillsats i produkter. Förbudet omfattar exempelvis produkter som kosmetika, tvättmedel, byggmaterial och medicin samt produkter som används inom jordbruket. Om förbudet går igenom kan utsläppen av mikroplaster minska med 400 000 ton över de kommande 20 åren. Läs mer HÄR.