Den 19 december överlämnade Åsa Stenmarck, IVL:s avfallsexpert och regeringens särskilda utredare, in betänkandet ”Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning” (SOU 2018:84)

Det finns en rad förslag som utredningen kopplar till de tre områdena smartare användning, ökad och säker materialåtervinning samt förnybar råvara. Bland annat belyser sou:n att det behövs ekonomiska styrmedel för att skapa större efterfrågan på återvunnen råvara, vikten av en ändrad konsumtion av plast, samt ett övervägande från regeringen om en klimatkompensationsavgift för fossil plastråvara. Vidare lyfts värdet av offentlig upphandling som ett verktyg till en mer hållbar användning av plast. Ta del av sou:n på regeringen.se