Coachning i avfallsförebyggande för tre kommuner

Verksamheter i Bjuv, Lund och Eslöv kommer under hösten få coachning i avfallsförebyggande arbete. Det är äldreboendet Varagården i Bjuv, Serviceförvaltningen i Eslöv och Lunds Renhållningsverk som kommer se över och effektivisera användningen av plastprodukter. På så sätt kan de minska inköp och avfall och genom det minska miljöpåverkan och kostnader. Projektet är knutet till Tänk om plast och finansierat av Naturvårdsverket. Läs mer om avfallsförebyggande coachning och projektet Översta steget på Hållbar Utveckling Skåne (HUT) websida