Analys: mikroplast i fiskmagar

Länsstyrelsen Skåne är en av parterna i Öresundsvattensamarbetet, där Öresunds kustkommuner på svenska och danska sidan, samt Länsstyrelsen, tillsammans arbetar för stärkt skydd och förbättrad havsmiljö i Öresund. Öresundsvattensamarbetet har under 2020 och delar av 2021 varit med och finansierat ett projekt där DTU (Institut for Akvatiske Ressourcer på Danmarks Tekniske Universitet) Aqua analyserar förekomst […]

Intervju: Minska plast till energiåtervinning

Hej Li Lövehed på Akademiska hus som jobbar med projektet ”Minska plast till energiåtervinning” där ni vill minska plastanvändningen och förbättra avfallssorteringen på bland annat campus i Malmö och Lund! Hur kommer det sig att ni började jobba med detta? Akademiska Hus har ambitiösa hållbarhetsmål, där ett av dem är att vi ska bli klimatneutrala avseende drift av […]

Förändringar på tankomplast.se

Under hösten 2021 gör vi en del tekniska och administrativa förändringar på webbplatsen www.tankomplast.se. Sidans utseende ändras en aning, och periodvis kan vissa länkningar strula. Ha tålamod! Det blir bättre! Länk till webbplatsen för nätverket Tänk om plast.

Webbinarium 21 oktober: Hållbar plastanvändning

med Lena Stig, Naturvårdsverket och Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten Nationell plastsamordning är ett regeringsuppdrag som ska vara en drivande och samlande kraft i Sveriges arbete med att nå en hållbar plastanvändning. Naturvårdsverket har samordningsansvaret och ska samla in och förmedla kunskap samt främja dialog och samverkan mellan alla berörda aktörer. Frukostwebbinariet som görs tillsammans med Upphandlingsmyndigheten […]

EFTERLYSNING!

Den nationella plastsamordningen ska starta en arbetsgrupp för återanvändning av förpackningar som inte omfattas av engångsplastdirektivet (till exempel take away-förpackningar). Vill du vara med i den arbetsgruppen? Kontakta Åsa Stenmarck på Naturvårdsverket: asa.stenmarck@naturvardsverket.se

Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning

Naturvårdsverkets färdplan utgör en samlad bild och en riktningsvisare för vart vi ska, vad en hållbar plastanvändning innebär, vilka skiften som behöver ske och vilka utvecklingsområden som är särskilt angelägna att arbeta med. Färdplanen ska också vara en inspiration till handling. Färdplanen utgår från befintlig lagstiftning, strategier och mål på såväl nationell nivå som inom […]

Stopp för flaskvatten i Göteborg

Flaskvatten är 300 gånger mer klimatpåverkande än kranvatten. Därför ska nu Göteborgs stads verksamheter kranmärkas. Det innebär att arbetsplatser och externa möteskonferenser ska vara fria från köpt vatten. Istället ska man använda dricksvattnet från kranen. Hela Göteborgs Stad ska kranmärkas senast 31 december 2021. Läs mer om stoppet för flaskvatten i pressmeddelandet från Göteborgs stad.

Pilotstudie för pant på engångsmuggar

Under den gångna sommaren (1 juni – 31 augusti) har ett system för att panta take away-muggar testats i Örnsköldsvik. Målet med projektet ”Panta på stan” är bland annat att skapa medborgarengagemang för att öka källsortering och minimera nedskräpning. Läs mer om projektet på RISE:s webbplats.

Naturvårdsverket lanserar färdplan för en hållbar plastanvändning

Nu är den här, Naturvårdsverkets efterlängtade färdplan för en hållbar plastanvändning. Färdplanen är tänkt att fungera som inspiration till handling och som en kompassriktning för alla som kan och vill bidra till att vår plastanvändning blir hållbar. − I samverkan har vi utvecklat en gemensam målbild, prioriteringar och en enad förståelse för de förändringar som […]