Så kan vi minska mängden plast i natur och hav
- regional strategi för för Skåne

Plastens negativa effekter på miljön är en av dagens stora miljöutmaningar. Problematiken är mångfasetterad och spänner över i stort sett alla verksamhetsområden i samhället. 

När Länsstyrelsen under 2018 startade nätverket ”Tänk om plast” var det med ambitionen att samla de skånska aktörer som vi såg hade börjat arbeta med frågan. Vi menar att om vi samlar oss kring en gemensam problembild, är överens om vilka som är de viktigaste insatsområdena, och hittar möjliga samarbetsformer, så kan vi på ett effektivare sätt ställa om till en mer hållbar plastanvändning.

Syftet med denna strategi är att ge en övergripande bild över problematiken och att visa på var skånska aktörer bör fokusera sina insatser för att minska mängden plast i hav och natur. 

Den redogör för utsläppskällor, viktiga aktörer och behov av åtgärder på regional och lokal nivå längs hela plastens värdekedja. 

Den lyfter också särskilt fyra (+1) åtgärdsområden för var vi ser potential och möjligheter att jobba i närtid, men också där vi ser utmaningar och behov av samarbete över gränserna.

Vi fokuserar på åtgärder inom fyra områden

Vi har valt att fokusera på fyra åtgärdsområden samt ett stödområde i denna strategi. Det är här vi ser potential att göra stor skillnad och det är här vi ser möjligheter och regional rådighet att jobba just nu. Men det är också områden där det finns en komplexitet och ett behov av samarbete, mellan aktörer inom samma bransch och mellan aktörer längs hela plastens värdekedja. 

De fyra åtgärdsområdena är: Nedskräpning, Återvinning, Dagvatten samt Effektivare inköp och smartare användning. Därtill finns ett tvärgående åtgärdsområde för ökat samarbete och samverkan. För varje åtgärdsområde har vi pekat ut viktiga aktörer och åtgärdsförslag.

Kontorsarbetsplats med skärm, tangentbord, högtalare, växt. Postit-lapp på skärmen med text Förebyggande börjar här.

Effektivare användning

Som en del i att minska mängden plast i samhället bör alla aktörer se över sina inköp och sin användning av plast.

Trafikverksskylt med text Återvinningscentral

Ökad materialåtervinning

Återvinning är en viktig del av att göra plastens värdekedja mer cirkulär. Genom att se plastavfall som en resurs istället för ett slit- och slängmaterial borgar vi även för mindre utsläpp i naturen.

Dagvattenbrunn med texten "Leads to fish habitat Do not pollute"

Minska plast i dagvattnet

Fyra av de sex viktigaste identifierade källorna till mikroplaster i naturen har dagvatten som en potentiellt stor spridningsväg.

Metallbox med texten Fimpa här

Stoppa nedskräpningen

Det är svårt att kvantifiera nedskräpning men det borde vara en av, om inte den största, utsläppskällan av plast till naturen.

En högerhand och en vänsterhand som håller varsin pusselbit som ser ut att passa ihop

Stödjande åtgärdsområde

Samverkan och samarbete mellan aktörer

Strategin som rapport

Du kan även ladda ner plaststrategin som pdf:

Regional strategi för att minska mängden plast i hav och natur.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.