Aktuellt 2

Lomma kommun ska minska spill från konstgräsplaner

Lomma kommun har fått bidrag från Naturvårdsverket för att förhindra att granulat från kommunens konstgräsplaner kommer ut i dagvattnet. Dels kommer man jobba med fysiska åtgärder med sargar runt konstgräsplanerna, dels kommer man jobba med informationsinsatser. Ytterligare två skånska aktörer har fått bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar i dagvatten: Segeåns Vattendragsförbund & Vattenråd och VA SYD. Se alla aktörer som fått bidrag i Naturvårdsverkets pressmeddelande

Har du som dykare sett spökgarn i Öresund?

I Öresund finns spökgarn, som är borttappade fiskeredskap som nät, ryssjor eller trål. Spökgarn skräpar ner havsmiljön och fortsätter ofta fånga fisk och andra djur under lång tid. Länsstyrelsen vill nu använda dykarnas observationer som grund till en projektansökan för finansiering av upprensning. För att projektet ska bli av krävs ett samarbete mellan myndigheter och frivilliga dykare. Är du dykare, eller känner du någon dykare som har observerat spökgarn i Öresund? Kontakta jonas.m.gustafsson@lansstyrelsen.se på Länsstyrelsen Skåne. Läs mer på SCSCs Facebooksida

Plastmöte för kommunernas gatukontor 11 oktober

Välkommen till ett möte där vi pratar om gatukontorens (eller motsvarande) roll för att minska mängden plast som hamnar i naturen. Vi har erfarenhetsutbyte över kommungränserna och diskuterar åtgärdsförslag. Malmö stad deltar och berättar bland annat om sitt arbete med fimpzoner och plastpåseförbudet i torghandeln och Helsingborgs stad berättar om hur de ser på lek, plast och tillgänglighet och hur de testar nya material på lekplatser. Läs mer och anmäl dig här

Skånsk plastplan framtagen

Inom ramen för nätverket ”Tänk om plast” har vi nu sammanställt ett övergripande kunskapsunderlag om plastens miljöpåverkan, lagstiftning, plastmätningar i Skåne, vad som i dagsläget görs i Skåne samt förslag på åtgärder. Åtgärderna togs fram efter en workshop under vintern 2018 med deltagande aktörer från kommuner, företag, universitet och ideella organisationer. En plastfri miljö-plastprogram för Skåne

Malmö utökar förbudet mot plastpåsar

I maj testade Malmö stad att föbjuda plastpåsar vid Möllans torghandel. Efter en utvärdering där både kunder och försäljare vittnade om mindre nedskräpning så har staden nu infört förbud av plastpåsar i all torghandel. Försäljarna kan tillhandahålla papperspåsar men det allra bästa är om kunderna tar med egen påse som de återanvänder om och om igen.