Aktuellt 2

Regeringen tillsätter utredning om skatt på engångsartiklar

Skatt på engångsartiklar var en av de saker som regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna kom överens om i januariavtalet. Nu tillsätter regeringen en utredningen för formerna och på vilka produkter det ska handla om. Från 2021 införs ett förbud i EU mot vissa engångsartiklar i plast. Syftet med den här skatten är att fånga upp engångsartiklar som har en negativ miljöpåverkan, men som inte träffas av EU:s förbud. Utredningen ska vara klar i augusti nästa år. Läs mer om utredningen

Marint centrum i Simrishamn plockar upp spökgarn

Marint centrum i Simrishamn har fått 1,3 miljoner från Havs-och Vattenmyndigheten för att dragga efter försvunna fiskeredskap, så kallade spökgarn. Sju båtar kommer under fyra intensiva dygn plocka upp så många nät som möjligt. Insatserna koncentreras till Bornholmsgattet som är ett utpekat hotspot-område för spökgarn. Området är utvalt efter kunskaper man samlat på sig i det nu avslutade Marelitt Baltic projektet, ett stort transnationellt projekt som syftade till att hitta ett hållbart sätt att hantera försvunna fiskeredskap i Östersjön. Insatserna startar de närmaste veckorna, så fort vädret tillåter. Läs mer om Marelitt Baltic

Lyckat test med fimpzoner

I samband med det nya rökförbudet den 1 juli 2019 inrättade Malmö stad som ett test fimpzoner på tre platser i staden. Malmö stad har nu utvärderat testet och 200 000 gånger har malmöiterna valt att fimpa i en fimpzon! Vilket motsvarar 400 liter! Testet pågick under fyra månader och resultaten är mycket lovande. Fimpzonerna består av solcellsdrivna bänkar med kvällsbelysning och möjlighet att ladda sin mobiltelefon, en stor fimpbehållare samt en tydlig informationsskylt. Att koncentrera rökare, och fimpar, till särskilda platser bidrar till att underlätta gatustädningen. Fimpzonerna har rönt intresse även i andra delar av landet.

Mindre plast för kundens frukt och grönt

Butikerna COOP i Simrishamn och ICA i Sankt Olof är bland de första att prova papperspåsar istället för plastpåsar i fruktdiskarna. Det är avfallsbolaget Ökrab som har börjat att införa matavfallspåsar i butikerna. På så vis kan konsumenter återanvända och slänga sin påse på ett miljövänligt sätt, istället för att välja plastpåsar. Varje vecka går det åt enorma mängder av tunna plastpåsar för frukt, grönt och frysvaror i dagligvaruhandeln. Ökrab kommer att utvärdera försöket efter nyår och blir det lyckat kommer fler butiker att erbjudas samma system. Läs artikeln på Ökrabs hemsida

Pantsystem för take away-förpackningar testas

För första gången ska nu ett pantsystem för take away-förpackningar testas i Sverige. Matlådor och kaffemuggar ska kunna lämnas in där de tidigare har inhandlats för att sedan diskas och återanvändas. I starten genomförs fem fallstudier på olika kaféer och lunchrestauranger i Stockholm och Göteborg. Projektet leds av IVL Svenska miljöinstitutet och faller allt väl ut kommer fler matställen att inkluderas. Läs mer om pantsystem för take-away förpackningar

Granulatfällor runt konstgräsplanerna i Svedala

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd installerar granulatfällor runt konstgräsplanerna i Svedala kommun. Efter installationen ska mätningar göras för att följa upp hur effektiva fällorna är. Gummigranulat från konstgräsplaner är en stor spridningskälla av plast till den akvatiska miljön Projektet finansieras med bidrag från Naturvårdsverket.

Coachning i avfallsförebyggande för tre kommuner

Verksamheter i Bjuv, Lund och Eslöv kommer under hösten få coachning i avfallsförebyggande arbete. Det är äldreboendet Varagården i Bjuv, Serviceförvaltningen i Eslöv och Lunds Renhållningsverk som kommer se över och effektivisera användningen av plastprodukter. På så sätt kan de minska inköp och avfall och genom det minska miljöpåverkan och kostnader. Projektet är knutet till Tänk om plast och finansierat av Naturvårdsverket. Läs mer om avfallsförebyggande coachning och projektet Översta steget på Hållbar Utveckling Skåne (HUT) websida

Bidrag att söka för att minska plasten

Lidl utlyser 10 miljoner till hållbarhetsprojekt som handlar om att minska eller undvika plast, utveckla alternativa material eller att driva beteendeförändring hos konsument. De som kan söka är ideella organisationer, universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut.  Sista ansökningsdagen är den 14 oktober. Pengarna är insamlade genom en prishöjning på plastbärkassar med 50 öre. Läs mer och ansök