Bidrag att söka för att minska plasten

Lidl utlyser 10 miljoner till hållbarhetsprojekt som handlar om att minska eller undvika plast, utveckla alternativa material eller att driva beteendeförändring hos konsument. De som kan söka är ideella organisationer, universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut.  Sista ansökningsdagen är den 14 oktober. Pengarna är insamlade genom en prishöjning på plastbärkassar med 50 öre. Läs mer och ansök

Lomma kommun ska minska spill från konstgräsplaner

Lomma kommun har fått bidrag från Naturvårdsverket för att förhindra att granulat från kommunens konstgräsplaner kommer ut i dagvattnet. Dels kommer man jobba med fysiska åtgärder med sargar runt konstgräsplanerna, dels kommer man jobba med informationsinsatser. Ytterligare två skånska aktörer har fått bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar i dagvatten: Segeåns Vattendragsförbund & Vattenråd och VA SYD. Se alla aktörer som fått bidrag i Naturvårdsverkets pressmeddelande

Har du som dykare sett spökgarn i Öresund?

I Öresund finns spökgarn, som är borttappade fiskeredskap som nät, ryssjor eller trål. Spökgarn skräpar ner havsmiljön och fortsätter ofta fånga fisk och andra djur under lång tid. Länsstyrelsen vill nu använda dykarnas observationer som grund till en projektansökan för finansiering av upprensning. För att projektet ska bli av krävs ett samarbete mellan myndigheter och frivilliga dykare. Är du dykare, eller känner du någon dykare som har observerat spökgarn i Öresund? Kontakta jonas.m.gustafsson@lansstyrelsen.se på Länsstyrelsen Skåne. Läs mer på SCSCs Facebooksida

Plastmöte för kommunernas gatukontor 11 oktober

Välkommen till ett möte där vi pratar om gatukontorens (eller motsvarande) roll för att minska mängden plast som hamnar i naturen. Vi har erfarenhetsutbyte över kommungränserna och diskuterar åtgärdsförslag. Malmö stad deltar och berättar bland annat om sitt arbete med fimpzoner och plastpåseförbudet i torghandeln och Helsingborgs stad berättar om hur de ser på lek, plast och tillgänglighet och hur de testar nya material på lekplatser. Läs mer och anmäl dig här

Skånsk plastplan framtagen

Inom ramen för nätverket ”Tänk om plast” har vi nu sammanställt ett övergripande kunskapsunderlag om plastens miljöpåverkan, lagstiftning, plastmätningar i Skåne, vad som i dagsläget görs i Skåne samt förslag på åtgärder. Åtgärderna togs fram efter en workshop under vintern 2018 med deltagande aktörer från kommuner, företag, universitet och ideella organisationer. En plastfri miljö-plastprogram för Skåne